Sunday, September 4, 2022 06:00 часа


Локация

Стартът на дистанции 42, 13 и 2 км и финалът на всички дистанции е с координати 43°38'35.00"N и 28°34'24.00"E и се намира на плажа на Крапец.

Общини Шабла и Лиману
Inoxsys
Фотограф: Десислава Донева
Фотограф: Петя Радкова
Фотограф: Десислава Донева