неделя, 4 септември 2022 г. 06:00 часа


Програма

В деня преди състезанието 3 септември 2022:

  • 18:00–20:00 Предварително раздаване на стартови номера в близост до старт/финала в Крапец;
  • 19:40 – 19:55 Техническа конференция.

Явяване в Крапец в деня на състезанието (4 септември 2022):

  • Не по-късно от 6:00 за състезаващите се на 42 км за да има време да бъдат проверени документите им преди старта им в 6:30;
  • Не по-късно от 6:00 за състезаващите се на 21 километра, които не са получили състезателните си номера;
  • Не по-късно от 6:30 за състезаващите се на 21 километра, които са получили състезателните си номера;
  • Не по-късно от 7:30 за състезаващите се на 13 километра, които не са получили състезателните си номера.
  • Не по-късно от 8:00 за състезаващите се на 13 километра, които са получили състезателните си номера.

Програма в деня на състезанието 4.09.2022 г.:
5:30 Стартира раздаване на стартовите номера (Крапец);
6:00 Проверка на документи на състезаващите се на дистанция 42 км, приключва раздаването на състезателни номера за тези състезатели (Крапец);
6:15-6:25 Предстартов инструктаж за състезаващите се на 42 км;
6:30 Старт от Крапец на дистанция 42 км;

6:45 Приключва раздаването на стартови номера за състезаващите се на 21 км в Крапец;

7:00 Отпътуване с автобуси от Крапец на състезаващите се на дистанция 21 км;

8:00 Старт на дистанция 2 километра деца от Крапец;

8:15 Старт на дистанция 21 км от 2 Mai в Румъния;

8:30 Старт от Крапец на дистанция 13 км.

12:00 Церемония по награждаването.

2022
Фотограф: Десислава Донева
Фотограф: Петя Радкова
Фотограф: Десислава Донева