неделя, 4 септември 2022 г. 06:00 часа


Програма

Програма в деня на състезанието:

12:00 Стартира раздаване на стартовите номера (Крапец);
15:30 Проверка на документи на състезаващите се на дистанция 42 км, приключва раздаването на състезателни номера за тези състезатели (Крапец);
15:45-15:55 Предстартов инструктаж за състезаващите се на 42 км;
16:00 Старт от Крапец на дистанция 42 км;
16:15 Приключва раздаването на стартови номера за състезаващите се на 21 км в Крапец;
16:30 Отпътуване с автобуси от Крапец на състезаващите се на дистанция 21 км;
17:00 Стартира раздаването на стартови номера в 2 Mai (Румъния);
18:00 Старт на дистанция 2 километра деца от Крапец;
18:15-18:25 Предстартов инструктаж за състезаващите се на 21 км в 2 Mai в Румъния;
18:30 Старт на дистанция 21 км от 2 Mai в Румъния;
18:30 Старт от Крапец на дистанция 13 км;

20:15 Концерт;
21:00 Церемония по награждаването;
21:30 Отпътуват автобусите от финала в Крапец (България) за 2 Mai в Румъния.

Явяване в Крапец в деня на състезанието:

  • Не по-късно от 14:30 за участващите на 42 км, за получаване на стартовите номера;
  • Не по-късно от 15:30 за участващите на 42 км (получили стартовите си номера), за да има време да бъдат проверени документите им от граничните власти преди старта им в 16:00;
  • Не по-късно от 15:30 за участващите на 21 километра, които желаят да получат състезателните си номера в Крапец;
  • Не по-късно от 16:10 за участващите на 21 километра, които ще използват автобусния транспорт до старта в 2 Mai и са получили състезателните си номера;
  • Не по-късно от 17:30 за участващите на 13 километра, които не са получили състезателните си номера.
  • Не по-късно от 18:10 за участващите на 13 километра, които са получили състезателните си номера.

Явяване в 2 Mai (Румъния) в деня на състезанието (само за участващи на 21 км):

  • Не по-късно от 17:30 за участващите на 21 км, за получаване на стартовите номера;
  • Не по-късно от 18:00 за участващите на 21 км (получили стартовите си номера), за да има време да бъдат проверени документите им от граничните власти преди старта им в 18:30;
2022
Фотограф: Десислава Донева
Фотограф: Петя Радкова
Фотограф: Десислава Донева