неделя, 4 септември 2022 г. 06:00 часа


Регистрация

Регистрацията приключи. На място преди старта ще можете да намерите свободни номера само за дистанция 13 километра, които са ограничена бройка. Записването за детското бягане от 2 километра се извършва също на място в събота от 18:00 до 20:00 и в неделя от 5:30 часа.

2022
Фотограф: Десислава Донева
Фотограф: Петя Радкова
Фотограф: Десислава Донева